Kierownik zakładu

ALTAIR SAS uproszczona spółka akcyjna o kapitale zakładowym 12 275 486 EUR z siedzibą pod adresem 16 rue Harald Stammbach, WASQUEHAL (59290) wpisana do rejestru handlowego RCS LILLE METROPOLE pod numerem B.818.381.857.
Dyrektor Generalny: Etienne SACILOTTO
Tel.: +33 (0) 3 20 43 21 80 – Faks: +33 (0) 3 20 43 21 90
Aby się z nami skontaktować, najlepiej skorzystać z formularza na stronie. Wystarczy kliknąć tutaj.

Strona prowadzona przez

ALTAIR S.A.S.
Strefa przemysłowa Pilaterie
16, rue Harald Stammbach
59290 WASQUEHAL
RCS LILLE B 818 381 857
Tel.: +33 (0) 3 20 43 21 80 – Faks: +33 (0) 3 20 43 21 90

Dane osobowe

Spółka ALTAIR S.A.S. jako wydawca strony internetowej groupe-altair.com zobowiązuje się do szanowania życia prywatnego i zapewnienia poufności przekazanych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą w sprawie informatyki i swobód obywatelskich (ustawa 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. zwana dalej CNIL) oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (GDPR, RODO) (rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane dalej RODO).

Kto gromadzi dane osobowe?

Spółką, która gromadzi dane osobowe i zapewnia ich przetwarzanie, jest:

ALTAIR S.A.S.
Strefa przemysłowa Pilaterie
16, rue Harald Stammbach
59290 WASQUEHAL
RCS LILLE B 818 381 857
Tel.: +33 (0) 3 20 43 21 80 – Faks: +33 (0) 3 20 43 21 90

Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych spółka ALTAÏR S.A.S. jest upoważniona do wykorzystywania danych osobowych użytkowników tylko wtedy, gdy dysponuje odpowiednią podstawą prawną, tj.

Wykonanie umowy (np. przetworzenie i realizacja zamówienia)
Wykonanie zobowiązania ustawowego (np. przechowywanie faktur)
Uzasadniony interes prawny spółki ALTAÏR S.A.S. (ochrona przed fałszerstwem, marketing bezpośredni, udostępnianie danych w ramach grupy ALTAÏR)
Wyraźna zgodna użytkownika
Dane gromadzone przez ALTAÏR S.A.S. (dane identyfikacyjne, kontaktowe, do logowania itp.) są wykorzystywane w następujących celach:

Zarządzanie zgłoszeniami (telefon, e-mail) pochodzącymi w szczególności z naszego formularza kontaktowego na stronie głównej
Pomiar liczby odwiedzin na stronie, sporządzanie statystyk
Kto przetwarza dane osobowe lub ma do nich dostęp?
Dane mogą być przetwarzane przez osoby upoważnione przez spółkę ALTAÏR lub jej oddziały. Mogą być także przekazywane partnerom lub usługodawcom spółki ALTAÏR S.A.S. działającym na jej rzecz i zgodnie z jej instrukcjami. Spółka ALTAÏR S.A.S. korzysta z podwykonawców do wykonania następujących czynności:

Przeprowadzenie działań związanych z technicznym utrzymaniem i rozwojem strony internetowej lub systemów informatycznych ALTAÏR S.A.S.
Spółka ALTAÏR S.A.S. może także udostępniać dane osobowe, jeśli struktura firmy się zmieni, np. nastąpi sprzedaż, transfer lub połączenie firmy lub jej części albo jeśli ALTAÏR S.A.S. nabędzie inną firmę lub połączy się z nią. Jeśli doszłoby do takiej transakcji, spółka ALTAÏR S.A.S. zapewnia, że druga strona przestrzega przepisów związanych z ochroną danych.

Jak zastrzec sobie otrzymywanie przesyłek handlowych?

Spółka ALTAÏR S.A.S. nie wykorzystuje danych, które mogły być podane na stronie www.groupe-altair.com do wysyłania reklam, czy to przez e-mail, SMS, na stronach trzecich lub w mediach społecznościowych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Spółka ALTAÏR S.A.S. określiła dokładne terminy przechowywania danych w zależności od celu ich przetwarzania lub podstaw prawnych. Aby uzyskać więcej informacji o czasie przechowywania danych, prosimy o kontakt ze spółką ALTAÏR S.A.S. przez formularz kontaktowy.

Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane w celu ochrony danych osobowych?

Spółka ALTAÏR S.A.S. jako administrator danych podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne konieczne do zachowania jakości i poufności danych, a w szczególności, aby nie doszło do ich zniekształcenia, uszkodzenia ani do przejęcia dostępu do nich przez osoby nieupoważnione. W przypadku korzystania z usług podwykonawców spółka ALTAÏR S.A.S. upewnia się, że przestrzegają oni zasad związanych z ochroną danych.

Jakie prawa do swoich danych osobowych ma użytkownik?

Zgodnie z art. 14–22 rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku każda osoba fizyczna korzystająca z usługi ma możliwość skorzystania z następujących praw:

Prawo dostępu
Prawo do sprostowania danych
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do usunięcia danych
Prawo do sprzeciwu wobec profilowania
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Prawo do przenoszenia danych
Prawo do określenia wskazówek dotyczących danych osobowych po śmierci
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które może spowodować poważne zagrożenie dla praw i wolności, poinformujemy o tym zdarzeniu w możliwie krótkim czasie.

Jak w praktyce użytkownik może skorzystać z praw do swoich danych osobowych?
Ze swoich praw można skorzystać przez kontakt ze spółką ALTAÏR S.A.S. :

przez wysłanie pocztą pisma z imieniem i nazwiskiem, adresem pocztowym i adresem e-mail na adres: Groupe Altair – 14 rue Harald Stammbach – 59 290 WASQUEHAL
elektronicznie przez wysłanie formularza dostępnego na stronie głównej.
Aby zabezpieczyć dane osobowe, do każdego wniosku musi być dołączone potwierdzenie tożsamości.

Pliki cookies

Co to jest plik cookie?
Termin plik cookie obejmuje kilka technologii, które ułatwiają śledzenie przeglądania lub analizę zachowań internauty. Są to różne technologie ulegające ciągłym zmianom. Można tu wymienić cookies (ciasteczka), tagi, pixele, kody Javascript. Pliki cookies http, które są najpowszechniej używane, to niewielki plik tekstowy zapisany przez przeglądarkę komputera, tabletu lub smartfona. Umożliwia on zachowanie danych użytkownika, aby ułatwić przeglądanie i udostępnić niektóre funkcjonalności.

Mamy do czynienia z dwoma typami plików cookies:

pliki cookies first party zostawiane przez Starwax w celu ułatwienia przeglądania i działania strony
pliki cookies third party zostawiane przez partnerskie strony trzecie w celu określenia zainteresowań użytkowników i kierowania indywidualnych ofert. Pliki cookies third party są zarządzane bezpośrednio przez firmy, które je wydają i które są zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych.
Dlaczego używane są pliki cookies, tagi i znaczniki?
Dzięki plikom cookies można:

opracować statystyki i częstotliwość odwiedzin i użycia różnych zakładek na stronie, aby poprawiać użyteczność i ergonomię naszych usług (cookies mierzące liczbę odwiedzających). Gromadzone informacje są anonimowe.
zapamiętywać informacje dotyczące formularza wypełnionego na naszej stronie (rejestracja lub dostęp do konta) lub produktów, usług lub informacji wybranych na naszej stronie (zgłoszenie do usługi, zawartość koszyka zamówienia itp.)
Jakie ustawienia wybrać dla plików cookies, tagów i znaczników?
Zgodnie z art. 32II ustawy CNIL marka Starwax musi uzyskać od użytkownika zgodę na pliki cookies reklamowe, pomiaru liczby odwiedzin i udostępniania dla portali społecznościowych. W każdym momencie można zgłosić żądanie i zmienić ustawienia plików cookies w sposób opisany powyżej.

Ustawienia przeglądarki
Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies były zapisywane na urządzeniu lub aby były odrzucane automatycznie albo w zależności od ich wydawcy. Może także skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookies była proponowana pojedynczo zanim plik cookie miałby być zapisany na urządzeniu.

Jak dokonać wyboru w poszczególnych przeglądarkach?

Konfiguracja plików cookies i możliwości wyboru jest inna w każdej przeglądarce. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w menu pomoc przeglądarki. Będzie tam także sposób zmiany ustawień dla plików cookies.

Internet ExplorerTM: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or- allow-cookies
SafariTM: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
ChromeTM: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
FirefoxTM: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
OperaTM: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Ustawienia systemu operacyjnego smartfonu
Jest możliwość kontrolowania zapisu plików cookies w smartfonie w ustawieniach systemu operacyjnego.

iOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
Android : https://support.google.com/chrome/topic/3434352
Aby lepiej poznać swoje prawa, warto zajrzeć na stronę organu nadzorczego:

Francja CNIL: https://www.cnil.fr/
Wielka Brytania ICO: https://ico.org.uk/
Hiszpania AEPD http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-idfr-idphp.php
Portugalia CNPD: https://www.cnpd.pt/index.asp
Belgia CPVP : https://www.privacycommission.be/fr
Szwajcaria PFPDT: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html